класифікація пухлин

Пухли́на (лат. Tumor) — патологічний процес, представлений новоствореною тканиною, в якій зміни генетичного апарату клітин призводять до порушення регуляції їхнього росту і диференціювання. Для діагностики стану тканини, у медицині використовують гістологічні, цитологічні та рентгенологічні дослідження. Основним методом лікування пухлин залишається хірургічний, який у ряді випадків поєднується з призначенням хіміопрепаратів, гормональних засобів та променевою.


Глава: Класифікація пухлин. ВУЗ: ВНМУ. • Заняття №14 Номенклатура та морфологічні особливості пухлин, що походять із меланінутворюючої тканини. • 1.1. Теоретичний матеріал до практичного заняття. • Меланома.


Ступінь злоякісності пухлини Стадію пухлинного процесу. Морфологічна класифікація пухлин? Залежно від гістогенезу (за ВООЗ). 1. Епітеліальні пухлини без специфічної локалізації (органонеспеціфічні). Пухлини екзо- і ендокринних залоз, 2 А також епітеліальних покривів (органоспецифічні). 3 Мезенхімальні пухлини. 4 Пухлини меланінутворюючої тканини. 5 Пухлини нервової системи та оболонок мозку. 6 Пухлини системи крові. 7 Тератоми.


Доброякісні пухлини характеризуються, як правило, повільним ростом; експансивним ростом; відсутністю метастазів; зрілістю клітин; тканинним атипізмом; поділом клітин зі швидкістю, що не перевищує таку у нормальній тканині.


Класифікація. 1. За біологічними властивостями: Доброякісні пухлини (benignus) – пухлини, що характеризуються тканинним атипізмом, неінвазивним ростом, відсутністю метастазів. Злоякісні пухлини (malignus) – пухлини, що характеризуються морфологічним, біохімічним та імунологічним атипізмом, швидким інфільтруючим (інвазивним) ростом, здатністю до метастазуванням і рецидивів (Рис. 2.18). Таблиця 2.18. Дифференційна діагностика добро- і злоякісного росту.


Сучасна міжнародна класифікація пухлин яєчка. Класифікацію застосовують тільки для герміногенних пухлин яєчка. Має бути гістологічне підтвердження діагнозу і розподіл за гістологічними типами. За наявності пухлин яєчка часто відзначається підвищений рівень сироваткових маркерів: а-фетопротеїну (АФП), хоріонічного гонадотропіну (ХГ) і лактатде-гідрогенази (ЛДГ ).


204 Гістологічна класифікація первинних пухлин і пухлиноподібних утворень (ВОЗ, Женева, 1972). 207 Діагностика первинних пухлин кісток. 210 Остеома. ДОДАТКИ Додаток А. Міжнародна класифікація переломів згідно AO/ASIF. 260 Додаток Б. Орієнтовні середні строки іммобілізації, реабілітації та непрацездатності при пошкодженнях сухожилків, зв’язок, вивихах та переломах.


⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ Скачать бесплатно - реферат по теме 'Загальна патологічна характеристика пухлин'. Раздел: Медицина, физкультура, здравоохранение. Тут найдется полное раскрытие темы -Загальна патологічна характеристика пухлин, Загружено: 2009-11-21.


2) пухлини та пухлини та пухлиноподібні новоутворення щелепних кісток — 35-40%; 3) пухлини слинних залоз (5%). Пухлини у дітей здебільше дизонтогенетичного походження, тобто виникають внаслідок порушення генетичних програм внутрішньоклітинного поділу або процесу розвитку і диференціації зародка. Класифікація пухлин та пухлиноподібних новоутворень м’яких тканин. ЩЛД. Тканина Справжні пухлини Пухлиноподібні. Доброякісні Злоякісні Новоутворення. 1.


Тема работы: Загальна патологічна характеристика пухлин по предмету Медицина, здоровье. Размер: 34.98 КБ. Содержит 25204 знака, 1 таблица и 0 изображений.Мiнiстерство освіти та науки України .Вищий навчальний заклад Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна .Горлiвський регіональний інститут.


54. Класифікаціяя злоякісних пухлин за стадіями. • У класифікації всі параметри злоякісного новоутворення (розмір первинної пухлини, наявність регіонарних і віддалених метастазів, проростання в сусідні органи) оцінюються в сукупності. • Виділяють 4 стадії онкозахворювання: • 1 стадія: невелика пухлина, вражає обмежену ділянку, і не проростає стінку органу, метастазів немає. •


Клінічна класифікація тnм. Т - первинна пухлина визначається до лікування; Тіs - передінвазивна карцінома (сагсіnoma іn situ); ТО - первинна пухлина не визначається; ТІ, Т2, ТЗ, Т4 - збільшення (розростання) первинної пухлини; Тх - розміри та місцеве розповсюдження пухлини не можна визначити. Патогістологічна класифікація ртnм. рТ - первинна пухлина: рТis.


Передрак — це різні процеси і стани, які передують злоякісним пухлинам і нерідко на них перетворюються. Цей термін з'явився 1896 р. на Міжнародному конгресі дерматологів у Лондоні, коли В.Дюбрейль кератози назвав передраком. 1911 р. І. Орт назвав передраком виразку шлунка.


Гістологічна класифікація пухлин. 1 група. Епітеліальні пухлини без специфічної локалізації (органонеспецифічні). 2 група. Пухлини екзо- та ендокринних залоз, епітеліальних покривів (органоспецифічні). 3 група. Мезенхімальні пухлини. 4 група. Пухлини з меланінутворюючоі тканини. 5 група. Пухлини нервової системи та оболонок мозку. 6 група. Пухлини системи крові. 7 група. Тератоми -дисембріональні пухлини. Різновиди пухлин: Папілома - доброякісна пухлина епітеліальної тканини.


Властивості пухлин, які відрізняють їх від інших форм росту і визначають їх суттєвість ­— це: — органоїдність, — атипізм . Органоїдність. Пухлина складається з паренхіми і строми. Паренхіма — власна тканина пухлини, яка складає головну її масу і визначає її ріст і характер. Строма складається із сполучної тканини; в ній проходять судини та нерви, які харчують пухлину.


Класифікація пухлин. 1) Клінічний принцип - оцінка пухлини з точки зору перспектив її розвитку та значення для здоров'я і життя хворого. Розрізняють доброякісні та злоякісні пухлини. Виділено 7 груп пухлин, що об'єднує більше 200 найменувань. Доброякісні пухлини - прогноз, як правило, сприятливий, бо вони ростуть повільно, не дають метастазів та рецидивів, однорідні за своїм складом, добре відмежовані від навколишніх тканин.


Клінічна класифікація: Т – первинна пухлина (визначається до лікування): Tis – передінвазивна карцинома (carcinoma in situ); Т0 – первинна пухлина не визначається; Т1, Т2, Т3, Т4 – розміри (поширення) первинної пухлини . Мх – не досить даних про віддалені метастази. Патоморфологічна класифікація: Категорії pT, pN, pM відповідають категоріям T, N, M.* G - гістопатологічна градація. Gx – ступінь диференціації пухлини не може бути визначеним


Загальна класифікація пухлин, іх типи та різновиди. Стадії та клінічні групи новоутворень. Основні симптоми та лікування доброякісних і злоякісних пухлин. Хіміотерапія як різновид лікування хворих. Догляд за онкохворими в пізніх стадіях. Зміст. 1.Передракові стани. 2.Класифікація пухлин. 3.Клінічні ознаки пухлин. 4.Лікування. 5.Догляд за онкохворими в пізніх стадіях. 6.Література. 1.Передракові стани.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

кенгуру 2021 2021 відповіді 5 6 класс

кейс с ответами внутренний конфликт

українська мова підручник дудик; вища школа 1993