презентацію до уроку фізики 10 клас на тему релятивістська механіка

Релятивистская механика. Принцип относительности Эйнштейна. Презентация Печеркиной С.В.-учителя физики первой кв.категории г.Богдановича Свердловской области. Последнее обусловлено тем, что движения в пространстве и вне времени, равно как и движения во времени и вне пространства не бывает. Что мы понимаем под термином «пространство»? Пространство однородно и изотропно; Под однородностью подразумевается, что ни одна точка пространства ничем не отличается от другой; Изотропность – это равноправие по всем геометрическим свойствам всех направлений из одной точки.


Презентація на урок Фізика скачати. Релятивістська механіка Уява важливіша за знання, тому що знання обмежене. Уява охоплює все на світі, стимулює прогрес і є першопричиною його еволюції А.Ейнштейн. Слайд № 2. Використовуючи Інтернет - ресурси підготувати реферати на теми: 1. Сучасні проблеми механіки 2. Внесок українських вчених у розвиток механіки 3. Цікаві факти щодо використання механічних пристроїв Київської Русі. Кундік Степан Петрович. Написати автору. 20.10.2018. Фізика. 10 Клас. Презентація. 2981.


По физике тема "Релятивистская механика" изучается в 10 классе. Эта тема не является простой в изучении. Поэтому я попыталась ее провести в виде игры. В презентации показаны первый и второй постулаты теории СТО (специальной теории относительности), принцип Г. Галилея. Рассмотрены следствия из постулатов СТО: относительность времени "парадокс близнецов", релятивистский закон сложения скоростей, взаимосвязь массы и энергии. Следствия из постулатов СТО представлены на английском языке в виде задач. Ученики стали участниками данного урока. Урок можно использовать совместно с уроком английского языка. Общая информация.


Презентация на тему Релятивістська механіка до уроку з фізики. Слайд 3. Вправа 27.10 Дано: м/с V1 V2. Слайд 4. Вправа 27.22 Дано: Δ t=60c t=? . Повторення. Механіка Кінематика Динаміка Статика Механічний Причини Умови рух виникнення рівноваги прискорення Закони збереження імпульсу і енергії. Слайд 6. № 24.38 Дано: h=3м α=60° V0=13м/с V=? β=? α β h g mg E1 E2 E1=E2 E1=mgh+mv0²/2 E2=mv²/2 mgh+mv0²/2=mv²/2 v²=2gh+V0² V=√2gh+V0²=15


ОБМЕЖЕНІСТЬ КЛАСИЧНОЇ МЕХАНІКИ Класична механіка (механіка Галілея - Ньютона) описує рух макроскопічних тіл зі швидкостями набагато меншими за швидкість світла v c Основні уявлення класичної фізики 1. Простір є трьохвимірним і евклідовим. 2. Час не залежить від простору. 3. Принцип відносності Галілея є однією з цеглинок фундаменту класичної фізики. 4. Виконується принцип відносності Галілея. 5. Виконується принцип дальнодії: взаємодія поширюється миттєво, тобто з нескінченною швидкістю. При подальшому розвитку фізики виникло питання чи поширюється принцип відносності Галілея на немеханічні яв.


Релятивістська механіка – це розділ теоретичної фізики, що розглядає класичні закони руху тіл (часток) при швидкостях руху, порівнянних із швидкістю світла. 10 клас, Фізика. Конспекти уроків з фізики. Відгуки та пропозиції Скасувати відповідь. Швидкий вхід / реєстрація за допомогою . Дуже сподобалось велика кількість прикладів, їх можна використати на уроках фізики при вивчені цієї теми)). Відповіcти. Наталія Дуняшенко каже: 09.08.2016 о 11:42. Чудова стаття! Цікаво та доступно подано матеріал про розділ теоретичної фізики, що розглядає класичні закони руху тіл (часток) при швидкостях руху, порівнянних із швидкістю світла. Дякую!!! Відповіcти. Сарканич Наталія каже: 10.09.2016 о 10:50. Дякую!


УСІ УРОКИ ФІЗИКИ 10 клас. Тема 1. Вступ. Кінематика. Урок 01. Зародження й розвиток фізики як науки. Методи наукового пізнання. Урок 02. Тема 3. Закони збереження в механіці. Релятивістська механіка. Урок 25. Основи статики. Урок 26. Розв'язування задач. Урок 27. Лабораторна робота №3: "Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил".


Уроки фізики у 10 класі. РЕЛЯТИВІСТСЬКА МЕХАНІКА. Урок № 4. Тема. Підсумковий урок з теми «Релятивістська механіка». — Ми з вами закінчуємо вивчення теми «Релятивістська механіка». Сьогодні підсумковий урок, на якому маємо повторити вивчений матеріал, доповнити новими знаннями, які ви отримали самостійно, працюючи з додатковою літературою. На нашому уроці панують такі закони співпраці: ✵ закон чіткості


Фізичний практикум 10 клас. Учні 10-х класів! Фізичний практикум 10 клас. Роботи учнів 10-х класів. Презентації. Роботи учнів 7-х класів. Презентації. 7 клас (Нова програма). 1. Сайт "Дистанційний навчальний курс «Фізика, 7: Фізика як природнича наука. Шановні учні 11-х класів!!! Контрольна робота з фізики он-лайн (Тема 2) для учнів 11А та 11Б класу! Якщо бажаєте добре підготуватися до звичайної контрольної роботи! Виконувати тут. Релятивістська механіка, 10 клас. опубліковано 19 січ. 2014 р., 07:47 Вікторія Бузько [ оновлено 19 січ.


Тема: Основні положення СТВ. Швидкість світла у вакуумі. Постулати СТВ. Релятивістський закон додавання швидкостей Мета: розглянути принцип відносності Галілея й ознайомити учнів з постулатами Ейнштейна; усвідомлення учнями причин створення теорії відносності, пояснення її змісту, постулатів спеціальної теорії відносності Ейнштейна; розуміння закону додавання швидкостей у релятивістській механіці; ознайомити учнів з астрономічним і лабораторним методами вимірювання швидкості […]


Спеціальна Теорія відносності (варіант 1) — презентація з фізики на порталі GDZ4YOU — з нами вчитись дійсно легко, відчуй це! . Спеціальна Теорія відносності Альберт Ейнштейн Підготувала учениця 10-Б класу Алєксєєнко Вероніка. Слайд #2. Albert Einstein Альберт tttЕйнштейн Уява важливіша за знання. Закон додавання швидкостей в релятивістській механіці Довжина тіла у будь-якій інерціальний системі відліку, відносно якої воно переміщується, менша, ніж його власна довжина. Відносність часу. Слайд #18. Ейнштейн дав дозвіл, щоб після смерті його мозок дослідили. Мозок відрізнявся від норми.


Назва: Розробки уроків фізики у 10 класі Розділ "Механіка". Видавництво: Веста. Рік видання: 2010. Методичний посібник містить поурочні розробки уроків фізики за новою програмою (рівень стандарту). Використані інтерактивні методи, Інтернет-матеріали сприятимуть розвитку пізнавальної активності учнів, допоможуть учителю ефективніше підготуватися та провести урок. Для вчителів фізики, молодих спеціалістів, студентів педагогічних закладів. Зміст. Передмова. Кінематика. Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Закон взаємозв’язку маси та енергії 168. Підсумковий урок з теми «Релятивістська механіка». Скачали: {4140} | Коментарів: {0}. Всього коментарів: 0.


Назва: Розробки уроків фізики у 10 класі Розділ "Механіка". Видавництво: Веста. Рік видання: 2010. Методичний посібник містить поурочні розробки уроків фізики за новою програмою (рівень стандарту). Використані інтерактивні методи, Інтернет-матеріали сприятимуть розвитку пізнавальної активності учнів, допоможуть учителю ефективніше підготуватися та провести урок. Для вчителів фізики, молодих спеціалістів, студентів педагогічних закладів. Зміст. Передмова. Кінематика. Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Закон взаємозв’язку маси та енергії 168. Підсумковий урок з теми «Релятивістська механіка». Скачали: {4140} | Коментарів: {0}. Всього коментарів: 0.


Презентация по физике "Потенциальная энергия". Презентации. Презентация на тему: "Потенциальная энергия" отлично подходит для объяснения данной темы. 01.11.2018, Кретинина Татьяна Анатольевна. 0. Комплекты для уроков. Физика 9 класс ФГОС. 1940 руб.


Фізика 10 клас.: підручник для закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І.) Автори: Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. Рік: 2018. Використана література: Фізика і астрономія 10 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/ Т. Засєкіна, Д. Засєкін. Фізика. 10 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/ В. Д. Сиротюк, В. І. Баштовий. Тема 3. Закони збереження в механіці. Релятивістська механіка. Урок 25. Основи статики. Урок 26. Розв'язування задач. Урок 27. Лабораторна робота №3: "Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил".


До загальної механіки відносять аналітичну механіку, небесну механіку, балістику, теорію гіроскопів, теорію стійкості руху, а також теорію коливань, біомеханіку, теоретичну механіку тощо. Основу механіки суцільних середовищ становить гідроаеромеханіка, газова динаміка, механіка деформівного твердого тіла. До прикладної механіки відносять механіку ґрунтів і сипких тіл, будівельну механіку, опір матеріалів та ін. Засновником механіки вважається Галілео Галілей. Основні закони динаміки встановив Ісаак Ньютон. Значний внесок у розвиток механіки зробили українські вчені О. М. Динник, Д. О. Граве, Г.


Шаблоны для презентаций. Механика. Презентация по физике, 10 класс. Posted on 14.01.2015 by Антонина Алексеевна. Здравствуйте, уважаемые коллеги! . Статьи моего сайта периодически попадают в топ-10 поисковика Яндекса, поэтому я уверена, что наши презентации по физике попадутся на глаза тем, кто их очень ищет. Итак, сегодня разместила очередную нашу презентацию по физике «Повторение, обобщение, углубление знаний механики». Эту презентацию мой супруг использовал на открытом уроке в конкурсе «Учитель года 2015». Все элементы презентации активные, Вы можете легко внести свои изменения. Начинается презентация с эпиграфа.


Презентация "Опорные конспекты к урокам физики в 10 - 11 классах". Тест к уроку физики "Механическое движение". Презентация к уроку физики "Решение задач на уравнение состояния идеального газа". 163075706228.06.2011. Уважаемые коллеги! Автор ждёт Ваши отзывы! Оставьте своё мнение о разработке! Всего комментариев: 2. Порядок вывода комментариев


Дані теми дослідницьких робіт з фізики для 10 класу дозволять учневі провести учнівске дослідження з обраного розділу фізики, де він зможе проявити фантазію і неординарний підхід до процесу. Наставник коригує роботу учня, консультує щодо належного оформлення, що також важливо в проектній діяльності та буде враховуватися під час захисту. Досліджуючи певну тему дослідницької роботи і навчального проекту з фізики у 10 класі школи, керівнику варто звернути увагу на інструктаж учня з основ оформлення та плану роботи. Таким чином, учень повторить правила оформлення проекту і не допустить структурних.


КОМПЛЕКТАЦІЯ: - конспект до уроку; - презентація до уроку; - відеоматеріали до уроку; - демонстрації до уроку; - самостійна робота; - контрольна робота; - лабораторна робота. Урок 04 основна задача Механіки. Абетка кінематики урок 05 швидкість руху. Середня та миттєва швидкості урок 06 Закони додавання переміщень і швидкостей урок 07 розв'язування задач з теми «швидкість руху. Релятивістський закон додавання швидкостей» Урок 51 Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності Урок 52 Розв'язування задач з теми «Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності». Розділ ІІІ.


ОГОЛОШЕННЯ Classroom ТАБЛИЦЯ ВАШИХ УСПІХІВ Будова та властивості твердих тіл Будова та властивості твердих тіл Поверхневий натяг рідини. Розв’язування задач 30.01. Молярна маса. Кількість речовини Повторення: 26.12.2019 Рівнозмінний прямолінійний рух. Прискорення Вільне падіння тіл 05.12.19 Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань Контрольна робота з теми Механіка. Частина І. Кінематика. ІІІ варіант Теоретичний матеріал. Рівномірний рух…

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

кенгуру 2021 2021 відповіді 5 6 класс

кейс с ответами внутренний конфликт

українська мова підручник дудик; вища школа 1993